engleski jezik hrvatski jezik


Edukacija :: Edukacija parova

 

FertilityCare™ sustav podučavaju za to izučeni FertilityCare podučavatelji (FertilityCare stručnjaci ili FertilityCare instruktori).

Prvi korak za ulazak u program edukacije je prisustvovanje uvodnom informativnom susretu koji Vas ne obvezuje na ulazak u program edukacije. Tek nakon njega sudionici odlučuju da li se žele uključiti u program ili ne.

Uvodni susreti se organiziraju nekoliko puta godišnje na nekoliko lokacija u gradu Zagrebu ovisno o raspoložvosti podučavatelja i o broju zainteresiranih. Za osobe koje žive na većim udaljenostima od Zagrebačke županije moguće je organizirati Uvodni susret, ali i edukacije putem Interneta koristeći program Skype. Napominjemo da zavisno o situaciji žene/para, može postojati obveza dolaska u Zagreb tijekom edukacije. Oni koji se prijave za Uvodni susret, pozivaju se prema redu prijave i ovisno o prioritetima, te se o detaljima susreta obaviještavaju e-mailom.

Za one koji se nakon prisustvovanja uvodnom susretu uključe u program slijede individualni edukacijski susreti s podučavateljem. Susreti se odvijaju u određenim vremenskim razmacima, te je predviđeno osam susreta tijekom godinu dana (prva četiri susreta se održavaju u razmacima od dva tjedan, peti susret nakon sljedećih mjesec dana, te šesti, sedmi i osmi susret nakon svaka sljedeća 3 mjeseca (*), dok se daljnji susreti održavaju prema potrebi, primjerice svakih 6 ili 12 mjeseci. Ovisno o situaciji para susreti se mogu odvijati i prema individualno dogovorenom rasporedu. FertilityCare podučavatelji pomažu ženama i parovima steći sigurnost i povjerenje u sebe i svoje bilješke (one se evidentiraju u FertlityCare kalendaru, koji služi za praćenje i bilježenje plodnosti pojedine žene), te pomažu sustav prilagoditi svakoj posebnoj situaciji. Koristeći FertilityCare™ sustav svaki korisnik ima kontinuiranu pomoć i podršku svog podučavatelja. Tijekom edukacije osigurana je literatura, kao i drugi potrebni materijali na hrvatskom jeziku (knjiga, kalendari itd.).

Ukoliko se želite predbilježiti na neobvezujući Uvodni susret, kontaktirate nas e-mailom ili putem on-line forme za prijavu na stranici Kontakti.

* Napomena: prvih 8 edukacijskih susreta s FertilityCare podučavateljem su obvezni kako bi se steklo i utvrdilo znanje potrebno za praćenje vlastite plodnosti.

FertilityCare

NaPro

Iskustva parova